Click here to show or hide the menubar.
 • Slechte week voor de persvrijheid. De Nederlandse Madeleine de Cock Buning gaat in opdracht van de Europese Commissie een aanvalsplan tegen nepnieuws opstellen en sluit daarbij een Europees keurmerk voor media niet uit. Diezelfde week blijken Geenstijl en TPO ten onrechte beschuldigd te worden van het verspreiden van nepnieuws. Door een door belastinggeld betaalde EU-organisatie. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) heeft zich inmiddels opgeworpen als de vrouw die namens het kabinet korte metten gaat maken met al dat nepnieuws (Al heeft ze nauwelijks voorbeelden). Pijnlijk voor de D66'ster is dat ze afgelopen week moest toegeven dat een tekst op de website van de AIVD die onder haar verantwoordelijkheid valt niet klopte. Sterker, de inlichtingendienst verspreidde nepnieuws over de mogelijkheden die de AIVD heeft om 'de kabel' te mogen afluisteren. Au. SP Kamerlid Ronald van Raak kreeg vorig jaar een tip dat er wel iets heel vreemds stond op de website van de AIVD. De nieuwe Sleepwet was nodig omdat de AIVD niet voldoende mogelijkheden heeft maar de AIVD bleek te liegen en te misleiden. Kamervragen volgden en Ollongren beloofde deze week de site aan te passen. Zoek de verschillen en u ziet het gerommel, de details hier. Het zijn duistere tijden voor alle media en de gebruikers daarvan. Er hangt repressie in de lucht, van lokaal, tot landelijk en zoals nu blijkt dus ook de EU. Niet raar opkijken dat er vervolgens een tegenbeweging ontstaat, dat mensen gaan zeggen: Ik ben woedend en pik dit niet meer. De Kleine Kale Kapelmeester deed eerder deze week een voorzet en nodigt u van harte uit mee te doen.
 • Een gastbijdrage van leonardo da gioiella. De blogosphere, en wat daarmee samenhangt, zoals facebook en twitter, wordt beheerst door drie belangrijke levensvragen: bestaat God, is het verhaal van de evolutie waar en hoe slecht gaat het nu met het klimaat. Zij die niet in evolutie geloven zijn het makkelijkst in een hokje te plaatsen: dat zijn gewoon numbskulls. Zij die niet geloven worden gevangen met een drogreden: die hebben ook een geloof, want ze geloven dat God niet bestaat. Zij die niet (direct) mee willen spelen bij de grote zorgen over het klimaat krijgen het etiket "DENIER" opgeplakt. Over één ding zijn de aanhangers van God, evolutie en klimaatverandering het eens: zij die niet geloven, zij die menen dat het verhaal van Darwin grote hiaten vertoont, en zij die niet bezorgd zijn over de gevolgen van de door de mens teweeggebrachte klimaatverandering zijn blog-o-bots die de blogosphere vervuilen. Climate denier, da's eigenlijk een rare. Ik geloof niet dat er iemand is die ontkent dat er klimaat is -- al was het alleen maar omdat het zo nu en dan ons humeur flink kan beïnvloeden. Bedoeld wordt eigenlijk dit. Er zijn mensen die zich zorgen maken om het klimaat. Er is een wetenschappelijke discipline ingericht, die die zorgen tot uitdrukking brengt in onderzoek en rapportage van positieve bevindingen. In de politieke sfeer worden er maatregelen getroffen (die geld kosten en/of het plezier in het leven vergallen). De mens wordt daarmee op een voetstuk geplaatst: dat hij voldoende begrijpt van en iets kan veranderen aan het klimaatsysteem, en tegelijkertijd als de schuldige wordt aangewezen van de klimaatverandering. Zoals een site die klimaatactivisten van argumenten voorziet het stelt: Climate reacts to whatever forces it to change at the time; humans are now dominant forcing. Susan Crockford. Er zijn ook mensen die vraagtekens zetten bij die zorg voor het klimaat en de maatregelen die daaruit voortvloeien. Mensen die vooral geen schuldgevoel aangepraat willen worden. Omdat de wetenschap hypotheses heeft opgesteld en inmiddels omarmt die positief voor die zorgen zijn, hypotheses die inderdaad de schuld bij de mens leggen, worden zij die vraagtekens zetten deniers genoemd. Dat is de wereld op z'n kop zetten. Ik kom hierop doordat ik kennis maakte met Susan Crockford en de behandeling die ze zich moest laten welgevallen door het wetenschappelijke tijdschrift Bioscience. Jeff Harvey. Crockford is een erkend scientist, die ook iets weet van ijsberen. Genoeg, naar haar mening, om te protesteren tegen het verhaal dat er rondgaat over de negatieve ontwikkeling van de ijsbeerpopulatie. Daarop heeft een team o.l.v Jef Harvey en Bart Verheggen een vernietigend artikel over haar geschreven. Dat team heeft "verzuimd" om te praten met Crockford, om aldus te weten te komen wat ze precies van ijsberen afweet, hoe ze aan die inzichten komt, en of dat een aanleiding zou kunnen vormen om de wetenschappelijke inzichten bij te stellen. Eén ding staat vast: het klimaat verandert voortdurend. Een tweede is of wij voldoende van het zeer gecompliceerde klimaatsysteem begrijpen om daarbinnen oorzaak en gevolg aan te wijzen. Een derde is of we kunnen vaststellen wat de juiste maatregelen zijn. Ik ontken niet dat het klimaat verandert. Ik ontzeg de menselijke maat wel de capaciteit en de competentie om het klimaatsysteem te doorgronden. Dus ik huiver als ik aan sommige mogelijke maatregelen denk. Ik woon op een heuvelrug met zicht op een meer. In de vlakte beneden mij liggen enkele landbouwgronden die vanwege de landbouwpolitiek niet meer gebruikt worden. Mijn omgeving is rijk aan zonuren. Ik moet er niet aan denken dat ze op die landbouwgrond zonnepanelen gaan plaatsen. Mijn omgeving heeft een overvloed aan winduren, gevuld met stevige wind soms. Ik moet er niet aan denken dat ze hier windmolens gaan plaatsen. Ik ga gillen als ik er aan denk. Een belangrijke vraag is dan toch: hebben we goed zicht op het klimaatsysteem en de veranderingen die zich daarin voordoen. Bart Verheggen. Eén van de non-deniers is Bart Verheggen. Hij is een breed georiënteerde atmosferisch wetenschapper, en [houd me] bezig met onderzoek, advies en communicatie op het gebied van klimaat, energie en luchtkwaliteit. Hij schrijft op zijn blog: Modellen, gebaseerd op natuurkundige kennis van het klimaatsysteem, kunnen de recente opwarming goed verklaren, maar alleen als daarbij ook de menselijke invloeden zoals emissies van broeikasgassen en aerosolen (fijn stof) worden meegenomen. Daar wringt bij mij de schoen. We weten veel van de economie af. We hebben dan ook modellen om het toekomstige economische gebeuren te voorspellen. Iedereen weet wat de resultaten daarvan zijn: dat gaat heel vaak niet goed. Het klimaatsysteem is vele malen ingewikkelder dan de economie. Wat moet ik dan van die modellen verwachten? Bart voegt daaraan toe: Zou het kunnen dat al die wetenschappers het faliekant mis hebben? Dat kun je natuurlijk nooit uitsluiten, maar voor een dergelijke boude stelling heb je dan wel heel sterke bewijzen nodig ... Ja, dat zou heel goed kunnen Bart. En dat is, nogmaals, de wereld op zijn kop zetten. Als iemand wil beweren dat God bestaat, kun je bij degene die die bewering niet accepteert niet de bewijslast van het niet bestaan leggen. Als jij, of welke klimaatwetenschapper dan ook, wilt beweren dat wij het klimaat naar de donder helpen, zul jij dat moeten bewijzen. En als je maatregelen wilt treffen om iets tegen klimaatverandering te doen, zul je met verdomd goeie argumenten moeten komen -- zodat ik niet bang hoef te zijn dat het middel wel eens erger dan de kwaal zou kunnen zijn. Salomon Kroonenberg. Wij hebben in Nederland ook een geleerde die een slechte naam heeft in de milieubeweging: Salomon Kroonenberg. Nogmaals het blog van Bart Verheggen. N.a.v. een interview dat Maarten Keulemans had met Kroonenberg schrijft Hans Custers, gastschrijver: op detailniveau spuit Kroonenberg zo veel drogredenen, halve waarheden en hele onwaarheden, dat hij zich volledig diskwalificeert als serieus te nemen wetenschapper." Ik wist ineens, met grote en stellige zekerheid, dat ik niet wil dat de Bart Verheggens onder ons, in hun hoedanigheid van wetenschapper, ook maar één klein vingertje in de pap krijgen bij het overwegen van maatregelen die de (gevolgen van) klimaatverandering moet beperken. Verheggen/Custers zegt nog iets: "Bovendien vergeet hij [Kroonenberg] dat de aarde nog nooit in de hele geologische geschiedenis bewoond werd door ruim 7 miljard mensen, die voor hun bestaan in belangrijke mate afhankelijk zijn van stabiel klimaat. Ja Bart/Hans, inderdaad, 7 miljard mensen. Dat moet georganiseerd worden. En om dat te organiseren moet er gedealed worden tussen mensen met verschillende inzichten. Nee Bart/Hans, stabiele klimaten bestaan niet. En God verhoede dat jij je wetenschap ooit mag gebruiken om maatregelen te treffen zodat het klimaat gestabiliseerd wordt. Ik geloof niet in God. Maar ik zou bijna in hem gaan geloven, in het vertrouwen dat hij jullie met bliksem en donder een halt toe zou roepen, zodat je het werk zijner handen niet kunt verstieren. Ik ken Susan Crockford niet zo goed. Maar haar papieren zijn OK. Ik heb wat meer zicht op Salomon Kroonenberg. Volgens mij is dat een integere wetenschapper. "Echte" wetenschappers hebben kennelijk problemen met dit soort wetenschappers. leonardo da gioiella. Het klimaat baart mij niet zulke zorgen. Er zijn genoeg mensen van goede wil. De geschiedenis heeft aangetoond dat er steeds weer Tom Poes-en zijn die een list verzinnen, daartoe aangemoedigd door bezadigde Heren van Stand. Wat mij zorgen baart is het wetenschappelijk klimaat, waarbinnen met niet zulke welkome boodschappers op deze manier wordt afgerekend. Absoluut geen Heren van Stand. Aldus leonardo da gioiella.
 • Voormalig Brits Ambassadeur in Syrië (niet de minste!!!), Peter Ford, stelt, over de, nu onbegrensde, aanwezigheid van de VS in Syrië: * De VS doen aan Powerplay * De aanwezigheid van de VS in Syrië is deel van het krachtspel tegen Iran * Heeft niks van doen met een strijd tegen terrorisme * Heeft niks te maken met humanitaire zaken * Heeft niks te maken met het brengen van democratie in Syrie * Het is totaal illegaal om met je leger aanwezig te zijn in een land zonder de uitdrukkelijke toestemming van de regering van het ontvangende land Lees het hele artikel HIER bij Sputnik. Commentaar Blik op NOS-journaal De Britse oud-ambassadeur zegt bovenstaande. De VS zitten knetter illegaal in Syrië. Met als enige doel het land te saboteren. En Nederland? WIJ zitten in diezelfde knetterillegale club! Daar doen WIJ hand en spandiensten voor! In wat voor een land leven wij? Waar we de Groningers in hun gescheurde huizen laten zitten. En de winst en de gaspoet niet terugsteken in de huizen van die mensen, maar die spenderen we om hand en spandiensten aan knijterillegale op chaos beluste Amerikanen te verlenen. Om ook huizen in die regio van scheuren te voorzien. En de staatsmedia? Die kijken voor de gelegenheid even de andere kant op! Update Buitenhof met de onderdanige Marcia Luyten wauwelt nu urenlang over de veiligheid binnen Defensie. Dit is 0-nieuws in vergelijking met de essentiële vragen over wat onze rol is in bijvoorbeeld Syrië. Dat gebied negeert 0-nieuws staatstalkshow Buuitenhof compleet. Het verloederende Buitenhof verliest haar laatstte restje kijkers. Niemand die Marcia Luyten nog serieus neemt. Het geld dat dergelijke programma's en ambtenaren als Marcia Luyten wegslepen uit de staatsruif kan beter aan de arme mensen in Groningen gegeven worden. Net als onze rol in Syrie is een programma als Buitenhof eerder schadelijk als nuttig. Schrappen dus.
 • Met deze post beschrijf ik het ontstaan van Israel en conflicten met de intentie tot een kern te komen. Een zéér lange lezing, maar de historie is indringend, lang en niet eenvoudig. Gedurende ons leven en opleiding krijgen we flarden mee, en herhalende begrippen vanuit eenzelfde soort perspectief, zodat verder eigen onderzoek noodzakelijk is. Ik vroeg me af waar en wanneer het samen kon komen, maar research moet grondig zijn. Nu vakantietijd (2014) is een goed moment. Het is geenszins de intentie een samenleving in een daglicht te stellen. Wel een zekere toppolitiek en bewegingen waarbij het tijd wordt voor een completere belichting. Uiteraard kunnen reacties zéér gemengd zijn. Nog niet zo bijster lang geleden was het thema overgevoelig, maar nu generaties verder met nog altijd veel geweld, zijn geesten er denk ik rijp voor. Ook is het begrip 'terrorist' zéér relatief gebleken. Arafat van de Palestijnse PLO kreeg in 1994 immers de Nobelprijs voor de Vrede. De soevereine staat Israel ontstond in 1948. De aanloop er naar toe, het gedachtegoed en expansie verklaart uiteraard de spanningen. De onvertelde vertelling Vele joodse ondernemers werden al vroeg diamant-, goudhandelaar, wisselaar en bankier. Joden waren er toe gedwongen, omdat ze geen zelfstandig beroep mochten hebben. Ze mochten niet bij een gilde, niet in militaire dienst, geen overheidsfuncties bekleden en geen scholing krijgen, als straf van Rome. Christenen was het verboden te woekeren. De handel bleef uiteindelijk voor de joden over. Waar woekeren voor christenen 'verboden' is, heeft de joodse leer er minder problemen mee, omdat zij er van uit gaat dat rijkdom 'God' en de mensheid zal dienen. Christenen en ook Moslims geloven dat armoede en leven binnen de gegeven middelen deugden zijn. De kerk of moskee zamelt in voor armen en zorgt voor ze. In het Westen heeft de kerk verloren aan de huidige Westersen kapitalistische samenleving. In Islamitische landen met sterke sociale structuren heeft de moskee nog altijd die rol. Zo liggen de tradities. Joodse migratie, assimilatie, vermenging en bekering uit niet-joodse origine is complex, maar door de eeuwen waren vele joodse families vooral gevestigd in gebieden die later Duitsland, Polen, Oostenrijk, Hongarije en Rusland zouden vormen. Hun gevoel van verwantheid is nauw, maar de groepen leefden dus in verschillende maatschappijen waarin ze een hechte kring vormden. Seculiere joden geloofden in meerderheid dat óf liberalisme óf socialisme (link- of rechtsom) uiteindelijk het antisemitisme zou overwinnen en hen veiligheid en gelijkheid zou bieden waar zij woonden. Zionsme De zionistische beweging is weinig cultureel of religieus. Veel joden kregen wel mee ooit terug te kunnen keren naar het gebied waar de koninkrijken Israel en Judah zouden hebben gelegen volgens de geloofsboeken, maar het was geen politiek ideaal. De ideologie en politieke realisatie is zionisme. Het verwijst naar de berg Sion, een berg in Jeruzalem waar zich het graf van koning David zou bevinden, waar het Laatste Avondmaal zou hebben plaatsgevonden en waar Maria zou zijn gestorven. Momenteel is het de joodse wijk van de oude stad. Het politieke zionisme ontstond in het 19de eeuwse Europa onder seculiere joden, en kwam vooral voort uit mislukte emancipatie van joden in Europa, hun afwijkende positie (vooral in niet-productieve beroepen). Moorden op joden en de vernietiging van eigendom door pogroms in Oost-Europa en Rusland namen toe en antisemitisme in West-Europa groeide. Zionisme uitte zich in het dagelijks leven vooral socialistisch in het gebied 'Palestina' vanaf ca. 1920 tot in de jaren 70 van de 20e eeuw. Aanvankelijk werd een socialistische maatschappij ontwikkeld en benadrukte dat joden zich de productieve beroepen in landbouw en industrie (weer) eigen moesten maken om een volledige, zelfvoorzienende natie te kunnen vormen. Uit die gedachte ontstonden de vele kibboetsen als nederzettingen en samenlevingsvorm. Op de achtergrond werd de beweging echter continu sterk gekapitaliseerd door liberaal zionisme aan de supertop van internationale politiek en financiën. Het zionisme werd een politieke nationale beweging en ideologie en in feite dus staat voor een eigen zelfvoorzienend thuisland, maar zonder assimilatie van anderen. Het eeste zionistische congres werd gehouden eind augustus 1897 te Bazel. De oprichter en 1ste voorzitter was Theodor Herzl, een Oostenrijks-Hongaarse journalist, poltiek publicist en activist. Eind 1895 schrijft Herzl het boekje 'Der Judenstaat'. In 1899 richtte Herzl in Londen de Jewish Colonial Trust op, met als doel geld beschikbaar te stellen voor grondaankopen in Palestina. Hij bleef onvermoeibaar lobbyen bij invloedrijke diplomaten en rijke joodse bankiers, en zelfs het Vaticaan ontving hem. Aanvankelijk had het zionisme in de joodse gemeenschap weinig aanhang en vond het zelfs verwerpelijk, omdat (vanuit orthodox joods geloof) volgens de Talmud joden in ballingschap leefden als straf en niet massaal mochten optrekken naar Eretz Yisroel (het land Israel) vóór verschijning van de nieuwe messias. Volgens de Talmud mag het volk ook niet rebelleren tegen de volken van ballingschap, maar de volken van ballingschap mogen joden ook niet vervolgen. Aanvankelijk was van massale vervolging ook geen sprake. Wel was integratie mislukt. Maar met name toenemende moorden op joden en vernietiging van eigendom door pogroms in Oost-Europa en Rusland maakten de joodse kwestie urgent, maar ook in West-Europa groeide het antisemitisme. Het zionisme was nationaal, politiek, seculier ideologisch en had weinig met geloof. En liberale zionisten zagen er simpelweg geen verdienmodel in. De zionistische beweging wilde allereerst een zelfvoorzienend, autonoom veilig thuisland zonder assimilatie met niet-joden. israél Hoewel Herzl ook een gebied in het huidige Oeganda en zelfs Alaska had voorgesteld, koos het zionistische congres paradoxaal genoeg wel de gebieden die zich door de eeuwen heen als 'Filistin' en 'Jordan' had gevestigd (ca. het huidige Israel en het uiterst Westelijke deel van Jordanië). Volgens de Hebreeuwse Bijbel, en daarmee ook het Oude Testament van de christelijke Bijbel bestond daar het koninkrijk Israel en de stad Samaria met ivoren paleis van ca. 930 tot 722 v.Chr. Volgens die bron was het gebied tussen 1200 en 1100 v.Chr. door de Israelieten veroverd onder leiding van Jozua, de politieke opvolger van Mozes. Echter was er geen eenheid onder de 12 stammen. Eenheid ontstond door het verenigde koninkrijk dat ontstond toen Saul tot koning over het volk Israel werd gezalfd, omstreeks 1025 v.Chr. Gebieden (ook door gelovigen) werden veroverd met geweld. Overigens bestond geen gespannen verhouding met Islam, Islam bestond in het geheel niet in die tijd. In die regio waren mensen vooral allen Arabier. Dorpen en stammen bevochten elkaar voor verovering van grond en middelen van bestaan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat alle heilige boeken spreken over koning Achab en zijn ivoren paleis. De bijbel komt voort uit de Heeuwbreewse heilige boeken en de Koran vindt z'n bron daar deels eveneens. Archeologie heeft het bestaan van de stad en paleis bevestigd, maar waar de geloofsboeken spreken over 6 koningen die begraven zouden zijn, werden slechts 2 graftombes gevonden. Waar of niet waar, en geloven of niet geloven, feit was dat het gebied zich door de eeuwen heen op die plaats had ontwikkeld. Die bevolking had niets te maken met de Filistijnen, een zeevolk dat zich rond de 13de eeuw v.Ch. ten noorden van Kanaän vestigde. Kanaän in brede zin: joden zouden zijn gemigreerd van de woestijn tussen Egypte en Kanaän naar Kanaän. Een periode in de Exodus volgens Bijbelse zin. Archeologisch zijn er al sinds de jaren 60 helemaal geen aanwijzingen voor massale Egyptische slavernij en ontsnapping naar de woestijn. De cultuur van de 1ste Israëlietische vondsten is Kanaänitisch volgens de archeologen, maar het onderscheid is dat in die dorpen geen resten van varkens werden gevonden. In de joodse spijswetten mag eten van varken niet. Traditionele bijbeluitleggers wijzen er vaak op dat soms ook wordt gedacht dat Egyptenaren slaven hielden die zich in Kanaän bij hun familie vestigden. Hoe dan ook, de dorpen waren Kanaänitisch en gevechten tussen de dorpen en stammen waren niet zo bijzonder in die tijd. De bevolking daar was allereerst Arabier in diverse stammen en dorpen. Ze bevochten elkaar en dreven ook slavenhandel, etc. De gezamenlijk god van de dorpen zou zijn: El (ofwel 'god'). Ze waren kennelijk monotheïsten. Interssant is steeds voortschrijdend DNA-onderzoek. De allerlaatste deelrestanten van homogene DNA-sproren kunnen terug worden herleid naar maximaal 4 moeders die leefden in en rond het gebied van Kanaän. De dorpen mengden vanaf het begin volgens dat onderzoek, ondanks ook gevechten. Later zou Kanaän zijn vervallen volgens archeologen (van de jaren 60 al) en konden de dorpen die geen varkens hielden hun iets andere wijze van geloof verder ontwikkelen in het zuidelijk deel dat Judah zou worden. Daar ontwikkelden zij als Judeërs verder hun eigen geloof. De Filistijnen vestigden zich rond 1200 en 1175 v.Chr. ten zuiden van Kanaän aan de zee, vanuit de Middelandse Zee (zeevolk). Ze bouwden 5 stadstaten waaronder Gaza, omdat ze vooral stadsmensen waren. De kanaänieten waren nog onverenigde stammen, maar archeologisch is sprake van culturele assimilatie. De Filistijnen dreven als eenheid actief handel over zee en beperkter met Kanaän. Ze waren het welvarenst in de regio (in tegenstelling tot wat de geloofsboeken suggeren). De 2 volken hadden niets van elkaar te vrezen. De Bijbel vermeldt in 'Genesis' al vóór 1200 v. Chr. Filistijnen, maar archeologisch heeft het geen waarde, omdat de term werd gebruikt uit latere tijd. Egypte zag wél dreiging onder Ramses III en viel de Filistijnen aan, maakte ze krijgsgevangenen die later als huurlingen werden ingezet om de oostgrens van Egypte te beschermen. Onder deze aanvallen werd een deel van Kanaän verwoest dat later Israël en Judah werd. Later liet Egypte de Filistijnen toe zich weer vestigen die hun steden herbouwden en er ontstond zelfs een Egyptisch verbond met handel. Verenigd onder Koning Saul kreeg Israel steeds meer de overhand. Het viel echter uiteen met een zuidelijk deel 'Judah". De Filistijnen werden later o.l.v. Judah-koning David verwoest. De reden is niet helder, maar gedacht wordt vanwege het verbond met Egypte en de tijd van huurlingen, maar vooral ook omdat hun gebied de belangrijkste handelsdoorgang was. De Bijbelverhalen kloppen archeolgisch in elk geval niet. Onderzoek (al in de jaren 60) wijst eenduidig uit dat de Filistijnen zéér welvarend waren, geen veroveraars, maar handelaars en inlands hadden ze weinig belangen met Kanaänieten, waren wel cultureel met ze geassimileerd en hadden in de regio hegemonie, maar niet militair of politiek inmengend. Wel hadden ze ijzer geïntroduceerd. Het koninkrijk Judah, zuidelijk van Israel, werd later een vazalstaat van het Assyrische Rijk (tegen koop van zilver en goud). Assyrië liet de Filistijnen heropleven en veroverde de Gazastrook dat strategisch eveneens belangrijk was voor handelsroutes van en naar Egypte. De Filistijnen waren schatplichtig en vochten aan de zijde van Assyrië, en de Judeërs hadden zich laten omkopen met goud en zilver. De koning van Assyrië ging na verovering van Gaza niet over tot deportaties zoals dat gewoonlijk was. De koning van Gaza mocht zelfs terugkomen en Gaza werd een vazalstaat van Assyrië vanwege economische belangen. Kort daarna werd het Midden-Oosten in z'n geheel veroverd door supermacht Babylon. Deze vernietigde de 1ste tempel van Jeruzalem (ca. 587 v.Chr.) en begon de joodse dispora (uitzaaiing). Een deel van Judah ging naar Egypte (verklaart de DNA-afwijking van joodse migratie naar Spanje); het grootste deel in ballingschap naar Babylon. Daar werden de Judeërs ondergebracht in afgesloten nederzettingen, waardoor zij hun tradities en religie binnen een omgeving met een ander geloof konden bewaren. Deze levenswijze, als minderheid met een eigen joods geloof en vaak ook met een andere juridische status dan andere bevolkingsgroepen, is het karakteristieke aan de joodse dispora. Later keerde een deel terug naar hun geboorteland waarna het werd veroverd door de Grieken. Judah werd een tempelstaatje, bestuurd door de hogepriester. Een deel van de joden (meestal rijkere elite) helleniseerde en ging Griekse namen voeren. Orthodoxe joden werden opstandig o.l.v. de Hasmoneese familie. De opstand leidde uiteindelijk tot de vorming van een onafhankelijk joods koninkrijk, bekend als de Hasmoneese dynastie in Judah. Vanaf 63 v.Chr. was Judah een vazalstaatje onder Romeins gezag. De herinnering aan de onafhankelijke joodse staat bleef springlevend. De Romeinen waren niet geliefd. Omgekeerd hielden veel Romeinse procuratoren geen rekening met joodse zaken. In 66 na Chr. brak daarom de 1ste joodse oorlog uit. Het relatief ongeorganiseerde en innerlijk verdeelde verzet werd geconfronteerd met de Romeinse overmacht. Onder aanvoering van Vespasianus en diens zoon Titus Flavius sloegen de Romeinen ongenadig toe: onderweg naar Jeruzalem brandden ze alles plat. De Romeinen verwoestten de Tempel van Jeruzalem en stalen volgens sommige verslagen artefacten uit de tempel, zoals de Menora, die op de Titusboog in Rome staat afgebeeld. Joden die niet in Judah bleven, weken veelal uit naar veiliger oorden, wederom o.m. naar de joodse gemeenschap in Babylon. In 132 kwam het opnieuw tot een treffen met de Romeinen (2de joodse oorlog). De jood Sjimon bar Kochba probeerde opnieuw te komen tot een joodse staat zonder Romeinse overheersing. 3 Jaar later sloeg Julius Severus de opstand neer met veel verwoestingen in Judah. Bovendien bepaalde hij dat joden niet langer Jeruzalem mochten binnengaan. Het lijkt er echter op dat deze bepaling niet lang is nageleefd. Rabbijnen die de Joodse Opstand van 70 na Chr. al hadden overleefd, begonnen al in Jabne en later ook in Tiberias scholen te vormen, waarin zij het jodendom opnieuw doordachten, omdat er geen tempel meer was. Ook verzamelden zij de Farizeese tradities, die tot dan toe mondeling waren doorgegeven. Van blijvend belang was de ontwikkeling van de interpretaties van de Thora die in de Misjna op schrift zijn gesteld (plm. 200 na Chr.) en die de basis vormden voor de latere Talmud. Vervolgens kwam het Midden-Oosten onder het Oost-Romeinse Rijk (Byzanthië) waarna het werd veroverd door de Ottomanen, maar de meeste joden waren door de vele eeuwen heen ook al lang gemigreerd (dispora) via het zuiden over Egypte richting Spanje/Europa. In het Noorden linksaf naar Europa en rechtsaf richting Rusland. Migratie duurde uiteraard vele generaties in die tijd. Lees verder via de link
 • De naam #mediaprostitutie kwam ik deze week ook al tegen in de Engelse taal in een van de vele nieuws video's die ik elke week bekijk. In de V.S. had men de namen Press & Prostition samengevoegd tot #presstitution. Dat is namelijk precies zoals ik erover denk. Eigenlijk heb ik voor een prostituee veel meer respect als voor de dames en heren #mediaprostituees, .... veel, heel veel meer. Bij een de laatste weet je wat je krijgt, bij de #mediaprostituees wordt je voor de gek gehouden, big time!! nederlandse #mediaprostitutie Bij de collega's van Niburu hadden ze onderstaande tabel. [dank] nederlanders goedgelovige volk van de #mediaprostitutie Kijkend vanuit het positieve dan zijn we met 18 procent al lang de kritische 10 procent grens gepasseerd. Een idee, nieuws, nieuwe stroming, etc krijgt gegarandeerd een draagvlak als de kritische grens van 10 procent is gepasseerd. Onlangs schreef ik het artikel "Nederland een mooi land, wel jammer dat er zoveel Nederlanders wonen!" Wat een beeld geeft van de Nederlandse mentaliteit in mijn ogen. Nu kun je statistieken altijd maar beter met een korreltje zout nemen, maar dan nog. De Nederlanders op nummer #1 is geen compliment voor die Nederlanders. Er zou namelijk ook kunnen staan: Nederlanders het aller domste volk. — of — Nederlanders het meest gehersenspoeld Voor beiden is wel wat te zeggen immers, je had toch al wel op de spreekwoordelijke Hollandse Klompen kunnen aanvoelen dat de media een loopje met je nemen. (?) * Met 9/11 zie je stalen kolommen in de lucht tot stof vergaan en blijft er van de 110 verdiepingen wolkenkrabber een schamele 3 verdiepingen puin achter in plaats van de ruim 20 verdiepingen wat normaal zou zijn geweest. De gezamenlijke #mediaprostitutie laat geen enkel alternatief nieuws van zich horen zoals het kwaliteitsboek van 9/11 Dr Judy Wood Where did the Towers go. Over 2.22 uur weet je zelf wel wat de conclussie is, ... * In de #mediaprostitutie worden hele programma's volgepraat over geld en de beurs, nog nooit heb ik een programma gezien dat de echte waarde van geld belicht. Het illegale piramide systeem, want anders kan ik het niet noemen. Het zou toch in het belang van iedere Nederlander moeten zijn om hier kennis van te nemen. In de #mediaprostitutie worden de belangen van de elite uiterst goed bewaakt blijkt uit bovenstaande grafiek. Ben je de Engelse taal machtig bekijk dan deze video eens, een klassieker: The Secret of Oz MOVIE - English - FREE.mov -Learn about the World Economy with Bill Still 1.50 uur is niet zoveel tijd om heel veel slimmer te worden, ... * Bovenstaande voorbeelden zijn echter slechts "leugentjes om bestwil". Veel erger zijn de zaken die in onze #mediaprostitutie onder de pet worden gehouden over de giftige en dodelijke medicijnen, vaccinaties en chemotherapie, chemtrails en andere geheime direct energie wapens tegen de mensheid zoals H.A.A.R.P. Toch vraag ik mij af hoe het komt dat iedereen heel de dag op de smartphone zit te staren en dan werkelijk stekeblind zijn voor al die berichten die "wij" daar elke dag lezen. Nee eigenlijk hoef ik mij dat niet af te vragen, de uiterst verfijnde spionage technieken van Facebook en Google doen hun werk uitstekend. De Nederlanders worden dom gehouden door de #mediaprostitutie en gehersenspoeld. Wat je intikt bij de zoekmachines krijg je namelijk (nog) gevonden, als je echter niet achterdochtig van aard bent kunnen ze je van alles wijsmaken. Alles! Wij hebben namelijk geen vrije pers, maar slechts propaganda kanalen !! Een Franse weerman die een boek schreef over Chemtrails werd ontslagen, een signaal voor de heren en dames "journalisten" om niet van de gebaande paden te gaan. Het aantal journalisten die onder verdachte omstandigheden "om het leven' zijn gekomen zijn legio. Ga maar eens op onderzoek uit: Een kleine zoektocht op YouTube met: "journalists who were murdered" leverde 26.000 video's op. Als je dit als journalist weet kun je drie dingen doen; 1). Je blijft de waarheid onderzoeken en neemt het risico ontslagen of vermoord te worden. 2). Je neemt ontslag, gaat wat anders doen en je schrijft wellicht nog eens een boek. 3). Je verkoopt je ziel en zaligheid en gaat in de #mediaprostitutie Een test voor argeloze #mediaprostitutie consumenten,... ... die in grote mate denken dat Donald Trump inderdaad een losgeslagen gek is, of niet? Als zelfstandig nadenkend en zelfstandig nieuwsverzamelaar en burgerjournalist ... die als enig belang heeft om te proberen de wereld een beetje beter te maken. Jawel eigen belang dus !! Heb ik geleerd de afgelopen jaren dat politici nooit leiders zijn.Het zijn slechts volgers. Maar Trump is geen politicus. Trump is een zakenman. Een zakenman die een einde wil maken aan de Deep State en al hun misdaden. Dit alles gaat in tegen de mega #mediaprostitutie — Henk Mutsaers
 • 'Dit is als de activiteiten van de KGB in Rusland' -- 'Hiervoor zullen sommigen in de gevangenis belanden' -- 'Iedereen zal nu de echte Obama, de wraakzuchtige narcist, kunnen zien' (Afbeelding links: Donald Trump blijkt al die tijd gelijk te hebben gehad met zijn stelling dat er een illegaal complot tegen hem bestaat (Getty Images (2)). Gisteren is aan alle leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een vier pagina's lange memo overhandigd, waaruit blijkt dat de regering Obama, de FBI, de Hillary Clinton campagne en het ministerie van Justitie op buitengewoon illegale wijze hebben samengespannen en hun macht op extreme wijze hebben misbruikt tegen president Donald Trump, zowel tijdens als na de verkiezingen van 2016. Tal van parlementariërs toonden zich geschokt en verbijsterd. De memo zou wel eens een groot aantal kopstukken hun baan kunnen kosten, inclusief Robert Mueller, die de speciale onderzoekscommissie naar Trump leidt. Een Congreslid vergeleek het illegale pact tegen Trump met 'de activiteiten van de KGB in Rusland... Het is zo alarmerend, dat het Amerikaanse volk dit moet zien,' aldus de Republikeinse afgevaardigde Jim Jordan. 'Het is zorgwekkend, het is schokkend,' waren de woorden van collega Mark Meadows. 'Een deel van me wenst dat ik het niet had gelezen, want ik wil niet geloven dat dit soort dingen in dit land, wat mijn thuis is en waar ik van houd, kunnen gebeuren.' Een groot aantal andere Congresleden pleitten er eveneens voor om de informatie over het complot, dat behalve illegaal ook ronduit verraderlijk is, zo snel mogelijk vrij te geven, en spraken de verwachting uit dat daarna hoogstwaarschijnlijk de nodige koppen zullen gaan rollen, en sommigen mogelijk in de gevangenis zullen belanden. 'De echte Obama, de wraakzuchtige narcist, aan iedereen blootgesteld' 'Deze FBI/FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) documenten zijn verwoestend voor de Democraten,' reageerde voormalige Secret Service agent Dan Bongino. 'Het hele beeld van een welwillende Barack Obama zal worden vernietigd. De echte Obama, de wraakzuchtige narcist, zal nu aan iedereen worden blootgesteld.' Eerder schreven we over researchfirma Fusion GPS, dat de voormalige Britse spion Christopher Steele inhuurde om een nepdossier over zogenaamde samenwerking tussen Trump en Rusland samen te stellen. In oktober vorig jaar onthulde de Washington Post voor de eerste keer dat de Democratische Partij en het campagneteam van Hillary Clinton de financiers en opdrachtgevers van dit nepdossier waren. 'Grootste schandaal in Amerikaanse geschiedenis' De reacties van het publiek liegen er niet om. 'Obama's FBI spande samen met de Clinton campagne om een presidentskandidaat, en daarna een gekozen president en zijn gezin, te vernietigen. Het is het grootste schandaal in de Amerikaanse geschiedenis. Het publiek dient de waarheid te horen.' 'Goed om te weten, en begrijpelijk dat de leden van het comité van het Huis woedend zijn. Maar als het eindresultaat niet een aantal aanklachten en vervolgingen wegens schandelijke criminele opruiing is, zal de Obama/Hillary corruptie de nieuwe norm zijn.' 'Als Congresleden op de nationale tv verklaren dat deze memo onze democratie kan bedreigen, moet je deze zeker vrijgeven. Dit spelletje van het moerastuig in DC moet worden beëindigd.' Vallen Obama en Hillary nu ook in Europa van hun voetstuk? Het Witte Huis zou de memo mogelijk binnen 5 dagen aan de pers geven, waarna het volk zelf de omvang van het schandaal, dat met de info die nu al beschikbaar is 'Watergate' velen malen overtreft, kan bepalen. Of Barack Obama en Hillary Clinton dan ook in Europa hun 'heilige' status verliezen bij de elite, is echter maar de vraag. De jarenlange blinde aanbidding van beide Democraten, gekoppeld aan de redeloze haat tegen Trump, lijkt daarvoor bij de door links beheerste massamedia te groot. Die kunnen zich niet van hun jarenlange 'verlossers' afkeren, zonder enorm gezichtsverlies te lijden -- hoe hard de feiten ook zijn.
 • In kip uit de Britse supermarkt zitten recordhoeveelheden superbacteriën die resistent zijn tegen sommige van de meest krachtige antibiotica. Dat blijkt uit overheidsonderzoek. Resistentie tegen antibiotica bij dieren kan gemakkelijk overslaan naar mensen, waardoor medicijnen tegen serieuze aandoeningen plotseling niet langer effectief zijn. De laatste 10 jaar bevatten kippen aanzienlijk vaker Campylobacter, een schadelijke bacterie die resistent is tegen antibiotica, zo ontdekte de Britse voedselautoriteit FSA. Helft Het agentschap waarschuwde dat het belangrijk is om kip uit de supermarkt goed gaar te koken om het risico voor de volksgezondheid te verkleinen. De FSA liet ook weten dat het aandeel met Campylobacter besmette kippen dat resistent is tegen antibiotica, aanzienlijk is toegenomen. Van de ruim 4000 monsters bleek ongeveer de helft resistent tegen antibiotica. Schandalig "Het is schandalig dat de overheid nog steeds toestaat dat antibiotica massaal worden toegediend aan pluimvee," zei wetenschappelijk adviseur Coilin Nunan tegen de Guardian. "Zelfs de VS is hier 10 jaar geleden mee gestopt vanwege de enorme stapel wetenschappelijk bewijs," voegde hij toe. "Waarom weigeren de Britse en Europese autoriteiten nog steeds actie te ondernemen?" vroeg Nunan. Weerloos Campylobacter kan ernstige voedselvergiftiging veroorzaken en in zeldzame gevallen zelfs sterfte. Dokters vrezen dat we op den duur weerloos zullen zijn tegen bacteriën die eerder waren verslagen. Meer dan de helft van alle antibiotica wordt aan dieren gegeven, vaak aan hele kuddes ongeacht het aantal geïnfecteerde dieren. In sommige landen worden ze ook gegeven om groei te stimuleren. [Guardian] (bron 9 for news) Grote hoeveelheden antibiotica in de pluimveesector hebben gezorgd voor resistente bacteriën. Misschien is het hoog tijd deze te gaan bestrijden met bacteriofagen. https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/30-10-2017/bacteriofagenbehandeling-ook-in-nederland/
 • Zacharchenko, leidinggevende van de Volksrepubliek Donbas ziet het als het eerste resultaat van Oekraïne's nieuwe wet betreffende de "reïntegratie van Donbass": Een passagiersbus wordt bij een controlepunt beschoten. Resultaat: 1 dode en 1 gewonde. Commentaar Blik op NOS-journaal Zou deze terreurdaad aandacht krijgen bij het NOS-journaal, Jinek, RTL of Nieuwsuur? Worden er Nederlandse correspondent op af gestuurd om uit te zoeken wat er precies gebeurd is? Wordt zonodig Oekraïne op het matje geroepen en te verstaan gegeven dat "we zo niet omgaan met elkaar in de EU"? Of kijkt het staats-journaille weer voor het gemak even de andere kant op? Maurice Schleepen had ons middels bovenstaande tweet geattendeerd op deze terreurdaad. Daarna hebben we onze eigen bronnen geraadpleegd en meer informatie en de bovenstaande video's erbij gevonden.
 • Tulpenbollen zijn niet lekker ofschoon er mensen zijn die beweren dat ze naar uien smaken. Maar toch konden veel Nederlanders in 1944 weinig andere alternatieven vinden om op tafel te zetten. De kachels werden gestookt met stiekem omgezaagde bomen of uit de tram- of spoorrails verwijderde bielzen, dit ondanks de in sommige gevallen uitgevoerde doodstraffen daartoe van de Duitse bezetter. Het nog in Nederland aanwezige voedsel werd naar de Heimat getransporteerd , want ook daar leden mensen honger en die gingen voor. Beelden van vrouwen die met fietsen zonder banden trachtten de boer op te gaan om nog wat eten bij elkaar te scharrelen waren een dagelijks beeld en het was afzien in afwachting van de bevrijders , die zoals wij uit reacties op een recent artikel mochten opmaken door sommige lezers worden neergezet als misdadigers. Hoe anders zag er het er in 1944 uit voor een familie die haastig toen de Duitsers via een lafhartige aanval ons land bombardeerden het land verlieten, hetgeen gewoon als deserteren kan worden aangemerkt, maar later in 1945 onder een dik tapijt werd bedekt, door mannen die al stonden te trappelen voor deze heldendaad om beloond te worden met een leuke regeringsbaan. De oranjes die zoals gezegd gevlucht waren, niet nadat Wilhelmina de Britse torpedobootjager waarop dit gebeurde nog even beval te blijven liggen, zodat haar diamanten die zij was vergeten konden worden opgehaald ( lees hier het ooggetuigenverslag) met als gevolg een aantal Britse doden. Voor de oranjes was er geen vuiltje aan de lucht en gingen zij ook in 1944 gewoon op vakantie Spelende prinsesjes, moeder Juliana toen al in Duitse klederdracht te weten witte sokken in open sandalen namen het er in het luxueuze Cape Cod in de VS er goed van en vermaakten zich prima. Aten zij ook bloembollen ? Ja, later betaald door de ook toen al voor alle oranje uitspattingen betalende burger, toen Toronto van de oranjes elk jaar honderden bloembollen ontvangt, als bedankje voor het aangenaam verpozen. Wij weten niet of het u is opgevallen, maar de oranjes zijn aan een vertwijfeld charme offensief begonnen. Video hier video daar, WA die vooral de wat dommere Nederlanders ( daar is kennelijk nog hoop) bezoekt. Ivo Niehe weer eens bruin tot aan zijn middel die de hele clan n.a.v. de 75ste verjaardag van po aanschuifster Magriet mag interviewen en "one happy familiy ziet" die allen dik tevreden met elkaar zijn. Belasting gladstrijk schandaaltjes als dwarrelende herfstbladeren, een Amsterdamse huisjesmelker , aandeel houder in Pinnacle BV, maar die niet weet hoe het bedrijf functioneert en tenslotte gaan we weer vrolijk naar Korea om in de Heineken tent nog eens een pilsje te nemen samen met echtgenote en palfrenier Rutte. Is dit een familie om nog enig respect voor te hebben, omdat zij ons naar eigen zeggen dit land verbinden en dienen ? Een grove vergissing ! Ja en toen wilden wij u gewoon op deze site via You Tune een leuke vakantiefilm van de oranjes laten zien opgenomen in Cape Cod (VS) in 1944. Dat bleek niet het idee van de oranjes en hun roeptoeter RVD te zijn die zoals u ziet het downloaden verbood. Maar niet getreurd ......scroll verder.... via http://www.geennieuws.com/2018/01/oranjes-hebben-lak-aan-u-en-u-wordt-nog-steeds-door-ze-in-de-maling-genomen-video/ Via de link deserteurs op vakantie.
 • [youtube]RAC7vFySkOk[/youtube] FISA staat voor Foreign Intelligence Surveillance Act waarin geregeld wordt wie mag grabbelen in (buitenlandse) data grabbeltonnen en wanneer er een labeltje illegale spionage op mag. De memo is 4 paginaatjes groot. De naam van Obomba en Hitlery worden door het slijk gehaald, pijnlijk voor de democraten.
  This is Watergate x 1000, the total corruption of the last days of the Obama administration and the Clinton Campaign. Americans must stand TOGETHER and unify around hard established FACT, not "Fake News" narratives. Instead CNN and others have spread Fake News continuously, one of the more recent examples being lies from Dick Durbin justifying literally smearing President Trump and saying "shithole" live on-air 200 times in one day.
  Bronnen https://www.sott.net/article/374845-Republicans-line-up-to-view-classified-FISA-abuse-memo-while-Democrats-stick-their-heads-in-the-sand http://yournewswire.com/obama-jail-house-intel-memo-fisa/
 • The Bible says there will be signs in the sky (Luke 21:25) and the signs that will appear are the Pregnant Virgin (crowned with 12 objects in Leo the Lion) which happened on 23-09-2017 aka Revelation 12:1 (astronomically) and the Dragon with 7 heads, 10 horns and 7 crowns which happened on 17-01-2018 (astrologically). But nothing happened so far, why is that and what will happen next? Revelation 12:1 and 12:3 are connected ....
 • (bron artikel: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475001730149X) Dat beweert de Franse moleculair-bioloog Gilles-Eric Séralini, hoogleraar aan de Universiteit van Caen en één van de drijvende krachten achter het Comité de Recherche et d'Information Indépendantes sur le génie Génétique. Hij is befaamd vanwege zijn omstreden studies naar de giftigheid van glyfosaat. Zen Honeycutt van Moms Across America interviewde Séralini. In een persbericht schrijft Honeycutt dat wereldwijd jaarlijks ruim 600 miljoen kilo op glyfosaat gebaseerde herbiciden - formules met verschillende merknamen zoals Roundup, Ranger en Rodeo - wordt gebruikt. Via voedsel- en voedergewassen komt het in ons lichaam. Via onkruidbestrijding in straten, parken en speeltuinen belandt het in flora, fauna, bodem en water. De middelen zijn niet van voedselgewassen af te wassen, zodat we ze in ons lichaam opnemen. De nieuwe studie voegt daar - volgens een stellige Séralini - aan toe dat we naast glyfosaat, zware metalen - arseen (As), kobalt (Co), chroom (Cr), nikkel (Ni) en lood (Pb) - binnenkrijgen via uit olie gewonnen stoffen (polyoxyethylenamines). Die stoffen zitten zonder dat ze gedeclareerd worden in de diverse formules waarin glyfosaat de actieve stof zou zijn, terwijl in werkelijkheid de giftigheid wordt bepaald door nou juist de verzwegen stoffen die worden bijgevoegd in de formules. De onthulling van arseen en zware metalen in Roundup is opmerkelijk en - als het waar is - vermoedelijk frauduleus vanwege ontduiking van declaratie van de stoffen op het etiket. Ze zouden ook moeten worden vermeld als het uit aardolieproducten meeliftende stoffen zijn, vindt Séralini. Séralini en zijn team publiceerden hun research in de vorm van een open publicatie op Science Direct. In een toelichting zegt hij: "Uit deze resultaten blijkt dat de declaratie van glyfosaat als werkzame stof voor toxiciteit wetenschappelijk ontoereikend is, omdat de toxiciteit zo niet te bepalen valt. Glyfosaat wordt door de Autoriteiten getest op lange-termijngezondheidseffecten zonder de specifieke formules - die bestaan uit toxische olieproducten en arseen - te onderzoeken. Wij willen dat de formuleringen onmiddellijk openbaar worden gemaakt. In het bijzonder willen we dat alle gezondheidstests die er mee worden gedaan, openbaar worden gemaakt. Door onze ontdekking moeten de toegelaten gehalten aan glyfosaatresiduen in levensmiddelen en dranken per direct minstens worden gedeeld door 1.000 vanwege de verstopte gifstoffen. Op glyfosaat gebaseerde herbiciden (onder andere pesticiden) moeten worden verboden."

  Arseen en zware metalen komen van nature in de natuur voor, maar worden als zwaar toxisch gezien. Ze hopen zich op in mensen en de dieren die we eten. Omdat glyfosaat alomtegenwoordig is in voedsel en zelfs in moedermelk zou zijn gevonden (dat laatste werd overigens ontkracht), suggereert Séralini met zoveel woorden dat niet glyfosaat maar de bijmengingen in de diverse merkformules van fabrikanten zwaar toxische stoffen in het voedselsysteem en de lichamen van mens en dier hebben gebracht.

  Séralini zegt zijn studie in mei 2017 te hebben willen publiceren, voorafgaand aan de besluitvorming in de EU over hernieuwde toelating van herbiciden op basis van glyfosaat. Een lobby vanuit de bestrijdingsmiddelenindustrie zou dit hebben verhinderd. Inmiddels heeft de EU het gebruik van glyfosaat in de Unie voor 5 jaar verlengd.
XML
Stats & Atts.

It's even worse than it appears.